759. งานวิจัย Appreciative Inquiry (โรงงานแกะกุ้ง)

เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่นำ AI ไปใช้ในกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงงานล้งกุ้ง กล่มเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าว แต่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตได้จริง วิจัยโดยคุณเทพดรุณ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มีสาม File นะครับ

บท 1 Shrimp1.pdf

บท 4 Shrimp2.pdf

สัมภาษณ์ Discovery Shimp3.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (0)