756. งานวิจัย Appreciative Inquiry (QC โรงงานสายไฟ)ความเห็น (0)