​ด่านสกัดคนไม่ดีมีอำนาจ

นักการเมืองที่เลวคือนักการเมืองที่ลงทุนเข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง พร้อมกับดำเนินการต่างๆ เพื่อถอนทุน และสร้างค่านิยมด้านศีลธรรมผิดๆ ที่ก่อความอ่อนแอแก่สังคมระยะยาว แต่บางคนอาจบอกว่าไม่เลว เพราะเขาเก่ง มีความสามารถในการทำให้คนส่วนมากพอใจ

ด่านสกัดคนไม่ดีมีอำนาจ

บทบรรณาธิการไทยรัฐ เรื่อง ด่านสกัดคนไม่ดีมีอำนาจ กล่าวถึงสารพัดกลไกสะกัด รวมทั้งการน้อมนำ พระบรมราโชวาทมาถือปฏิบัติ อ่านได้ ที่นี่

ผมคิดมานาน ว่าปัญหาดีไม่ดีเป็นปัญหาโลกแตก หรือปัญหาซับซ้อน มองได้หลายแง่หลายมุม มองบางมุมเขาหรือทีมงานของเขา เป็นคนดีสุดประเสริฐ แต่มองอีกมุมหนึ่งโสมมสิ้นดี

ประเด็นอยู่ที่ใครมอง คนมองมีมุมมองอย่างไร ยึดถืออะไรเป็นฐานคิด

ในเรื่องการเมือง หนีไม่พ้นที่คนจะมองจากมุมผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มตน ไม่ได้มองที่ส่วนรวม ของประเทศ และมักมองที่ผลประโยชน์ระยะสั้น ไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ระยะยาว ด้วยธรรมชาติมนุษย์นี้ นักการเมืองที่ฉลาดแกมโกงจึงหันมาใช้นโยบายประชานิยม ตัวอย่างผลร้ายคือในยุโรป โดยเฉพาะที่กรีซ มีผลทำให้เศรษฐกิจยุโรปวิกฤติและอ่อนแอจนถึงปัจจุบัน

ในประเทศไทยชัดเจนที่สุดที่โครงการรับจำนำข้าวในราคาขาดทุน

นักการเมืองที่เลวคือนักการเมืองที่ลงทุนเข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง พร้อมกับดำเนินการต่างๆ เพื่อถอนทุน แต่บางคนอาจบอกว่าไม่เลว เพราะเขาเก่ง มีความสามารถในการทำให้คนส่วนมากพอใจ

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ต.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)