วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559

…สอบ N-NET...สอบปลายภาค...สอบ E-Exam...สอบซ่อม...

เมื่อปลายภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 23 สิงหาคม 2559 สอบ N-NET ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 6 กันยายน 2559 สอบ E-Exam ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา 17-18 กัยายน 2559 สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 9 ตุลาคม 2559 สอบซ่อม ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา เก็บภาพมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)