ลงนามสมุดหลวงและถวายสักการะพระบรมรูปของพ่อ

เย็นวานนี้ได้ไปลงนามในสมุดหลวงและเข้าถวายสักการะพระบรมรูปฯ ในพระบรมมหาราชวัง ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ มีประชาชนแต่งชุดสุภาพสีดำเข้าแถวเรียง 4 แถว อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากเป็นช่วง 4-5 โมงเย็นจึงไม่ต้องเข้าแถวยาวเหมือนช่วงเช้า ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยและประชาชนที่เข้าไปต่างปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ มีน้ำใจ จึงเป็นภาพความประทับใจในท่ามกลางความเศร้าโศก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)