วันที่ 92 จัดทำข้อสอบ (29 กันยายน 2559)

วันนี้วันพฤหัสบดีแล้ว วันนี้เป็นวันที่ต้องทำข้อสอบ แบ่งเป็นชุด ๆ และจัดเตรียม เพื่อ การสอบในวันจันทร์ อาทิตย์หนาที่จะสอบปลายภาคแล้วนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนเตรียมตัวสอบ และครูก็บอกแนวข้อสอบ พร้อมถึง ตัวครูแนนเองด้วยที่ต้องมีหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการ ที่จัดทำข้อสอบ และต้องนำข้อสอบแต่ละชุดใส่ลงไปในซองเอกสาร หน้าที่นี้มันส์มือเชียวคะ เขียนซองหน้าข้อสอบอย่างมันส์มือ ^^ ได้ความรู้ และได้นำไปใช้ได้จริงด้วย
ภาพ การจัดทำชุดข้อสอบ สำหรับวิชาต่าง ๆ และสำหรับนักเรียนแต่ละชั้น ในการสอบปลายภาค


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)