วันที่ 87 มารยาทในการสอบ (21 กันยายน 2559)

สำหรับการเรียนการสอน ในวันนี้นั้น มีความเร่งรีบที่จะให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียน จบ เรื่องการหาร เร็ว แต่ ก็ลืมคิดไปว่า เด็กนักเรียนจะเข้าใจไหม บวกกับเวลาที่ไม่เคยพอ และกิจกรรมที่เยอะแยะมากมาย ซึ่ง บางครั้ง ทำให้เวลาในการเรียนการสอนไม่พอไปด้วย ซึ่งในตอนนี้ มันก็กลายเป็นสอนเร่ง ซึ่งฉันเคยบอกไว้ว่า ช้า ๆ ได้ พร้าเล่มงาม แต่ตอนนี้ มันก็ไม่ใช้ซะทีเดียว บางครั้งเสีเวลาสอนไปเยอะมากเหมือนกัน และตอนนี้ ฉันก็ได้เข้าใจว่า บางครั้ง การอัดสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนบางคน ถึงกับออกปากว่า ครูครับ ผมอยากเล่นเกมบ้าง ฉันในตอนนั้นที่ได้ยินเด็กพูดแบบนี้ ก็รู้สึกสงสารนักเรียนจับใจ ครูขอโทษจริง ๆ คะ และตอนนั้น ฉันก็คิดได้ว่า เด็กนักเรียน ได้ช่วงนี้ มี ความคิดและต้องปลูกฝังพฤติกรรมดีให้กับนักเรียน และฉันก็ค่อย ๆ ลดระดับความเร็วในการสอน และหันมาเข้าใจนักเรียนให้มากขึ้น เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมการเรียนและการตอบสนอง ที่ไม่เหมือนกัน

ตอนบ้างในวันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนในราวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ติดตรงที่ว่า เด็กนักเรียนบางคน บางไม่รู้จักคำว่า มารยาทในการสอบ เพราะว่านักเรียนบางคนคุยกัน เสียงดัง เดินไป ๆ มา ๆ ซึ่งเราเป็นครูเราก็ควร ที่จะปลูกฝังพฤติกรมในเรื่องนี้ให้กับนักเรียนด้วย และต้องเป็นคนที่เด็กขาก และมีความน่าเกรงขามไปในตัวด้วย เพราะว่าในอนาคตข้างหน้า ในเรื่องมารยาทในการสอบ เด็กจะต้องได้นำไปใช้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้เค้าเป็นเด็กเค้าจะต้องได้เรียนรู้และเป็นพฤติกรรมที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอด และเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคน ควรมีและพึงปฏิบัติภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขณะนั่งทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)