นางสาวพงศ์สุดา หลงมัจฉา


Story Telling

ปัญหาที่พบในชั้นเรียน และแนวทางการแก้ปัญหา

จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ผ่านมา ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งรายละเอียดของปัญหาที่พบมาจากสาเหตุ ความไม่ค่อยสนใจของนักเรียนในวิชาที่เรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. ความพร้อมในการเรียนของนักเรียน

1.1 ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้การเรียนไม่เท่ากัน คือ นักเรียนแต่ละคนจะมีความพร้อมที่จะเรียนต่างกัน เนื่องจากบางคนชอบบางคนไม่ชอบในรายวิชาที่จะเรียน ทำให้เกิดความไม่พร้อม ไม่อยากเรียน แต่ก็ต้องเรียน ส่งผลให้ไม่มีพร้อมในการเรียนอย่างเต็มที่ และไม่พร้อมที่จะเปิดรับความรู้หรือสิ่งใหม่ ๆ ผลที่ตามมาทำให้นักเรียนคนนั้นเรียนไม่ทันเพื่อน

แนวทางการแก้ปัญหา

1. ครูหากิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนแต่ละคนว่าแต่ละคนมีปัญหาใดบ้าง โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงกับเด็กแต่ละคน

2. จัดการสอนเสริมให้กับนักเรียนในกลุ่มที่เรียนไม่ทัน โดยให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อน เพราะนักเรียนบางคนอาจมีความรู้สึกกลัวครูไม่กล้าถาม ไม่กล้าปรึกษาครู จึงใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนสอนกันเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดการสอน

1.2 ความใส่ใจและความสนใจของนักเรียนมีน้อยในขณะที่ครูสอน คือ ขณะที่ครูกำลังสอนนักเรียนจะให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างมากกว่าบทเรียนเสมอ เช่น ในการเรียนวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนจะห่วงเล่นเกม เล่น Facebook จนตามไม่ทันในสิ่งที่ครูสอน ทำให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่ครูสอน

แนวทางการแก้ปัญหา

1. ถ้าเป็นการสอนบรรยายเนื้อหา จะหลีกเลี่ยงการให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ในขณะที่สอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

2. กรณีสอนที่มีการปฏิบัติ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ครูสามารถที่จะปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเป็นกรณีการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก็เปิดการเชื่อมต่อให้นักเรียนได้สืบค้นอย่างเต็มที่ และครูก็คอยเดินดูนักเรียนขณะที่กำลังปฏิบัติงาน

2. นักเรียนคุยกันในห้องเรียน

2.1 นักเรียนมักขาดการยั้งใจตนเอง สมาธิสั้น ขาดระเบียบวินัย เรียนไม่รู้เรื่อง ทำให้เกิดอาการเบื่อที่จะเรียน จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ครูต้องหยุดทําการสอนและว่ากล่าวตักเตือน จึงเป็นผลทําให้ไม่สามารถดําเนินการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังส่งผลเสียโดยตรงต่อบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนทําให้ เพื่อนๆ ที่ตั้งใจเรียนต้องเสียสมาธิและเสียเวลาเรียน

แนวทางการแก้ปัญหา

1. ครูผู้สอนต้องชี้แจงกติกาให้ชัดเจนก่อนการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบร่วมกัน เช่น เวลาครูสอน หรือ ครูพูด ทุกคนต้องหยุดพูด และตั้งใจฟัง เวลาครูให้คนใดคนหนึ่งพูด คนอื่นๆ ก็ต้องหยุดฟังเช่นกัน เราจะพูดทีละคนเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถฟังกันรู้เรื่อง

2. จับนักเรียนที่คุยกันแยกจากกัน หรือนักเรียนที่ชวนคุยแยกออกมานั่งที่ “เก้าอี้พิเศษ”ชั่วคราว 5-10 นาที แล้วให้กลับไปนั่งที่เดิม

3. ครูเดินไปตรงที่นักเรียนคุยกัน แล้วถามคำถามง่ายๆ ในบทเรียนที่กำลังสอนอยู่

4. จัดกิจกรรมที่สนุกสลับกับบทเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความสนุก และเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน อาจเป็นเกม ร้องเพลง หรือสิ่งที่ดึงความสนใจนักเรียนออกไป
5. ให้นักเรียนฝึกสมาธิ ก่อน ระหว่าง หรือหลังการสอน

หมายเลขบันทึก: 616920เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 16:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 ตุลาคม 2016 09:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี