(144) KM กับ 'รถเข็นน้ำ 3 ส.'

หากเสนอรายงานโครงการเดิมใหม่ในรูปแบบการจัดการความรู้ (KM) ให้ลงรายละเอียดวิธีการ .. เมื่อนำไปทดลองใช้งานจริง ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง .. มีการสอนวิธีใช้งาน แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ในเครือข่าย


บันทึกนี้เป็นเก็บตกจากงาน "ประกวดการจัดการความรู้ (KM) เข้าประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต" ณ ห้องประชุมสำนักเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีผลงานส่งประกวดรวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ส่งประกวดมากถึง 7 เรื่อง ได้รับมารางวัล 2 เรื่อง

เนื่องจากดิฉันมีเป้าหมายเขียนบันทึกสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจแนวคิดหลักการ วิธีการการจัดการความรู้ (KM) จึงขอสรุปประเด็นสั้นๆ แบบตีความจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมทั้งยกตัวอย่างเพิ่มเติมตามความเข้าใจ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 โครงการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อง ‘รถเข็นน้ำ 3 ส.’ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โครงการเดิม โครงการนี้จัดทำในรูปแบบ CQI ด้วยกระบวนการ PDCA รายงานผลสำเร็จออกมาเป็นอุปกรณ์เข็นน้ำที่มีประสิทธิภาพ ใช้สะดวก สบาย ดีต่อสุขภาพ

โครงการในรูปแบบ KMหากเสนอรายงานโครงการเดิมใหม่ในรูปแบบการจัดการความรู้ (KM) ให้ลงรายละเอียดวิธีการ ว่าจัดวางถังน้ำในรถเข็นอย่างไร วางถังใดก่อน-หลัง เพราะอะไร เมื่อนำไปทดลองใช้งานจริง ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง บอกได้ว่าต้องใช้งานอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จังหวะแรกเท้าถีบล้อรถเข็นก่อนแล้วงัดขวดขึ้นเพื่อเคลื่อนตัวรถ จังหวะที่สองเข็นรถไปข้างหน้าหรือควรลากจูง ฯลฯ ให้เขียนเรียงร้อยจากผู้ใช้

การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ มีการสอนวิธีใช้งาน แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ในเครือข่ายว่าได้เทคนิคแตกต่างกันอย่างไร และมีผลอย่างไร

ควรทบทวนองค์ความรู้ (review) ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย เช่น น้ำหนักรถเข็นน้ำจะตกในจุดใดเมื่อยกคันจับที่ความสูงต่างๆ กัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการกำหนดส่วนสูงของผู้ใช้งาน (กรณีจ้างพนักงานส่งน้ำดื่ม) ภายหลังดำเนินการแล้วเราจะระบุได้ว่าต้องใช้ความรู้ใด เกิดความรู้ใหม่อะไร

ตัวอย่างที่ 2 ที่จะนำเสนอต่อไปเป็นกรณี KM กับผู้ป่วย DM good control

ขอบคุณค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

ชอบใจๆ

sr
IP: xxx.233.104.212
เขียนเมื่อ 

wonderful!

It is a good sign that we pay attention to people who have to refill many many drinking water points in buildings. They walk with 20kg of water bottles many many kilometers each day.

It is an important and worthwhile work supplying drinking water.

Three Cheers for all involved,