ศุภชัย คตสูงเนิน

ปัญหาการศึกษาและการใช้หลักสูตร

การศึกษาในปัจจุบันมีปัญหา จึงทำให้เกิดวิกฤตทางปัญญา การแก้วิกฤตต้องทำหลายอย่าง และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางปัญญาโดยรอบด้านโดยเร็ว การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่รอการแก้ไข

ปัญหาของการใช้หลักสูตรก็เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้ยังมีหลายสถาบันการศึกษาไม่ได้มีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรวมถึงตลาดแรงงานที่นักศึกษาอาชีวะจะต้องออกไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ดังนั้น การใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเหมาะสมกับโอกาสคือสิ่งที่ดีสำหรับผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Story Telling.ความเห็น (0)