พระประสงค์ขอข้า.....รับใช้มั่นเทอญ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ยามตกต่ำเจ็บไข้......พระพร
ตั้งสติเร่งสวดวอน..........ค่ำเช้า
มั่นใจเมื่อจากจร...........ลาโลก
พบพระสร่างโศกเศร้า......รอดพ้นทุกข์สุม

....ยิ่งกลุ้มยิ่งบ่นซ้ำ.......อันตราย
พรพระจักห่างหาย.........มิช้า
ตั้งจิตมอบเจ็บตาย.........ในหัตถ์...พระเฮย
พระประสงค์ขอข้า..........รับใช้มั่นเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)