กรณีศึกษาที่ 2 ข้อสอบ take homeกรณีศึกษาที่ 2: เคสวัย 40 ปี เป็นหลอดเลือดสมองตีบมา 3 ปี เบื่อและอยากลาออกจากการทำงานอาจารย์ที่หนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนและเสี่ยงเป็นหลอดเลือดสมองตีบ ไม่ชอบออกกำลังกาย มีความสามารถเป็นพิธกร ดีเจ และนักเขียน และกำลังเครียดเพราะเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวกว่า 3 คน และมีหนี้สินบ้านจากการผ่อนชำระเงินดือนจากงานอาจารย์ประจำ


P E O P

-ผู้รับบริการวัย40ปี เป็นสมองตีบเป็นมาแล้ว3ปี

-“เบื่อและอยากลาออกจากการทำงานอาจารย์เพราะหนักไม่มีเวลาพักผ่อน”(Narrative CR)

-ไม่ชอบออกกำลังกาย

-Physical status(Vital sign , BP,Physical capacity)

-มีภาวะเครียด(Stress)

-Social Responsibility การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคมทั้งในการศึกษาและครอบครัวแม้มีข้อจำกัดด้านต่างๆ

-Self-esteem ลดลง (Self-respect + Esteem from others)

Physical environment: มหาวิทยาลัย โรงเรียน บ้าน

Social environment : ครอบครัว 3 คน

กล่องข้อความ: ทั้งปัจจัยภายในตนเองเสริมแรงกับปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมที่คอยเอื้อหนุนและเสริมแรงแรงกับกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมจากสังคมทำจนชำนาญกลายเป็นทักษะ (Ability)นักเรียน นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน

Work : อาจารย์สอนหนังสือ Leisure : เขียนหนังสือ พิธีกร ดีเจ
กล่องข้อความ: การปรับบทบาทชีวิตในสังคมการใช้ทักษะที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Role transformation) Rest : พักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีจัดการเรื่องในครอบครัวได้
ทำงานเป็นอาจารย์อย่างมีความสุขสามารถจัดการกับปัญหาความเครียดได้
สุขภาพแข็งแรง (Successful aging)


จากในตัวบุคคลมี(Volition)ซึ่งเกิดมาจากความสนใจ การให้คุณค่า และความชอบส่วนบุคคลบนพื้นฐานความต้องการส่วนบุคคลตามหลักของ Maslow เสริมแรงกับปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อหนุนต่อการทำกิจกรรมเกิดเป็นแรงจูงใจ(Motivation)

+


ทั้งปัจจัยภายในตนเองเสริมแรงกับปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมที่คอยเอื้อหนุนและเสริมแรงแรงกับกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมจากสังคมทำจนชำนาญกลายเป็นทักษะ (Ability)


การปรับบทบาทชีวิตในสังคมการใช้ทักษะที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Role transformation)


วิเคราะห์กิจกรรมเขียนหนังสือ

ขั้นตอน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมนั้น

ความสามารถช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างไร

1.เลือกเรื่องที่สนใจในการเขียน

Metacognitive : problem solving

Planning , Creative thinking, Decision making

Time management

ผู้รับบริการมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ

ผู้รับบริการมีความรู้และความชำนาญ

2.ค้นหาและรวบรวมข้อมูล

Metacognitive : problem solving

Planning

Energy and drive

Knowledge

Time management

ผู้รับบริการมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ

ผู้รับบริการมีเครือข่ายการค้นหาความรู้

3.เขียนหรือพิมพ์ลงในสมุด

Metacognitive ,problem solving

Planning , Creative thinking

ความรู้ทางด้านภาษา

Energy and drive

Knowledge

Time management

ผู้รับบริการมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ

ผู้รับบริการมีความรู้และความชำนาญ

4.ตีพิมพ์

Metacognitive ,problem solving

Planning, Decision making

ผู้รับบริการมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ

Satisfaction , Meaningful , Purposeful = Occupational Performanceการให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัด

Goal : ผู้รับบริการสามารถจัดการความเครียดและความล้าจากการทำงานโดย ทำกิจกรรมยามว่าง(เขียนหนังสือ)ที่ตนเองสนใจภายในระยะเวลา3 สัปดาห์

FoR: MoHo , Physical Rehabilitation , Psychosocial rehabilitation

Approach : Coaching , Activity pacing self-management, Relaxation and stress management , Guided Imagery and Music

Therapeutic activity: ให้คำแนะนำผู้รับบริการถึงการวางแผนความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจ(physical and mental capacity)ของตนเองที่จะใช้ในการทำกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำ รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจวัตรประจำวัน(coaching) มีการจัดตารางเวลาในแต่ละวันเพิ่มช่วงเวลาการทำกิจกรรมยามว่างที่สนใจ เวลาการพัก

โดยในช่วงเวลาการพักให้ผู้รับบริการทำเทคนิค Relaxation เพื่อลดความเครียดจากเรื่องต่างๆ โดยมีเทคนิค Guided Imagery and Music(GIM) โดยใช้เพลงในการบำบัด โดยให้ผู้รับบริการหลับตาแล้วให้ฟังเพลงและจินตนาการตามถึงเนื้อเรื่องตามเพลง(illustrate the experience) ผู้บำบัดจะเป็นคนเลือกเพลงเองโดยคำนึงถึงความเหมาะสม หลังจากนั้นแนะนำเทคนิคนี้ให้เป็นHome program เพื่อผ่อนคลายความเครียด และสอนเทคนิคจัดการความเครียดอื่นที่สามารถทำได้เองขณะทำงานเช่น Progress relaxation

การทำกิจกรรมยามว่างคือเขียนหนังสือที่ผู้รับบริการสนใจ เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการมีความชอบและเลือกเอง ซึ่งจะทำให้เกิด performance และ satisfaction ในการทำกิจกรรมในแต่ละวัน โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม Work as a leisure จึงเกิดคุณค่าแก่ตัวผู้รับบริการเอง การเขียนหนังสือเพื่อให้ความรู้แก่คนอื่นๆ การได้เงินจากการเขียน

ผู้บำบัดจะเน้นถึงการให้Feedback เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปต่อยอดเองในอนาคต เช่น การให้เขียน Diary ถึงความเครียดที่พบLong term goal : ผู้รับบริการสามารถทำงานสอนหนังสือ และมีบทบาทหัวหน้าครอบครัวอย่างมีความสุข โดยใช้เทคนิคต่างๆทั้งจัดการความเครียด จัดการความล้าได้ด้วยตนเอง

อ้างอิง

  • Daphne Kos Kos, Inge van Eupen, Jill Meirte, Deborah Van Cauwenbergh,Greta Moorkens, Mira Meeus, Jo Nijs. Activity Pacing Self-Management in Chronic FatigueSyndrome: A Randomized Controlled Trial.american Journal of Occupational Therapy, September 2015, Vol. 69, 6905290020p1-6905290020p11. doi:10.5014/ajot.2015.016287.
  • Bolette Daniels Beck, PhD. Coping with Work-Related Stress through Guided Imagery and Music (GIM): Randomized Controlled Trial. Journal of Music Therapy, 52(3), 2015, 323–352 doi:10.1093/jmt/thv011;
  • Dalgaard L, Eskildsen A, Carstensen O, Willert MV, Andersen JH, Glasscock DJ. Changes in self-reported sleep and cognitive failures: a randomized controlled trial of a stress management intervention.Scand J 2014;40(6):569581 doi:10.5271/sjweh.3460.

คำสำคัญ (Tags): #กิจกรรมบำบัด
หมายเลขบันทึก: 616826เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2016 15:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2016 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี