​ฐานของจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยา


ฐานของจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยา กลุ่มทฤษฎีมี 3 กลุ่ม คือ

  • ทฤษฎีที่เน้นถึงประสบการณ์ทางสังคม
  • ทฤษฎีที่เน้นถึงการเรียนรู้ทางสังคม
  • ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม

ลักษณะสำคัญของจริยธรรม คือ ความสำนึกผิดชอบชั่วดีที่เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เด็กได้รับการอบรมบ่มนิสัยความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีผลต่อจริยธรรมของเด็ก ประกอบด้วย

  • การเป็นแบบอย่างที่ดี
  • ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
  • วิธีการอบรมเลี้ยงดูและควบคุม ดูแลความประพฤติของเด็ก

เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาตน และการปรับพฤติกรรม มีแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออกหากแต่ว่าการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ๆ ถือว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแม้จะยังไม่ได้มีการแสดงออกก็ตาม

จริยธรรมเกิดจากกระบวนการซึมทราบ กลุ่มนักพฤติกรรมนิยม อธิบายหลักการเรียนรู้โดยอาศัยการเชื่อมโยงหรือการทดแทนสิ่งเร้า และหลักเสริมแรง

เน้นลักษณะทางเชาว์ปัญญาและบุคลิกที่พึงประสงค์ เช่น ความรอบคอบ อดทน มีเหตุผล มองการณ์ไกล มองจริยธรรมที่เป็นรากฐานที่สำคัญของความเข้มแข็งของบุคลิกภาพ ปัญญานิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ หรือบางครั้งอาจเรียกว่ากลุ่มพุทธินิยม เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นักคิดกลุ่มนี้ ได้ขยายขอบเขตของความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรม ออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง นักคิดกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิด จากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงเท่านั้น การเรียนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทำและการแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ตนเอง

ซึ่งในการทำงานสังคมสงเคราะห์นั้น สามารถนำทฤษฎีทั้งสามนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อค้นหารากฐานของจริยธรรมในตัวผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ ปัญญา และประสบการณ์ทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 616772เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2016 05:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 ตุลาคม 2016 05:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี