ผมจะมาเสนอหัวข้อโครงงานเรี่อง ประวัติเพลง ชาติไทย ทําไม  ทําเพราะ อยากให้คนที่เข้ามาอ่าน ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของ เพลง ชาติ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร