"วันวิทยาศาสตร์" 18 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพุทธิโศภน วันนี้ท้องฟ้าช่างเป็นใจเสียจริงๆ อากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่ก่ารจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเดินแฟชั่นขุดรีไซเคิลของแต่ละสายชั้น การแสดง Science Show ของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และนอกจากนี่ก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์อีกด้วย


ชุดรีไซเคิลของสายชั้น ป.1 ทำมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์ มาในธีม แม่มดน้อยน่ารักการแสดง Science Show ของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์รวมชุดรีไซเคิล


ผลงานชิ้นโบว์แดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)