วันที่ 91 สนุกคิดวิทยาศาสตร์...การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (26 กันยายน 2559)

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การสอน ป.5/4 วันนี้มีความตื่นเต้นมาก ก่อนสอนเรื่องการทดลองก็ต้องทดลองด้วยตนเองก่อนเพราะไม่อยากให้เกิดความพิดพลาด วันนี้นักเรียนจะได้ทำการทดลองสองเรื่องคือ การนำน้ำปูนใสผสมกับสารละลายผงฟู พอผสมกันแล้วจะเกิดตะกอนสีขาว และการนำน้ำส้มสายชูใส่ลงในขวดปากแคบ จากนั้นนำผงฟูใส่ในลูกโป่งแล้วครอบปากลูกโป่งกับขวด ยกปลายลูกโป่งขึ้นเพื่อให้ผงฟูตกลงไปผสมกับน้ำส้มสายชู จะพบว่าลูกโป่งพองขึ้น นักเรียนตื่นเต้นมาก มีการบอกว่าอยากให้ลูกโป่งพองมากกว่านี้ ครูหมูก็บอกว่าให้ลองไปทำการทดลองเองที่บ้าน แล้วมาบอกครูว่าทำยังไงจึงจะให้ลูกโป่งพองมาก ๆ


น้ำปูนใสผสมกับสารละลายผงฟู เกิดคะกอนสีขาว


น้ำส้มสายชูผสมกับผงฟูทำให้ลูกโป่งพองขึ้น


กลุ่มหนูลูกโป่งพองแค่นี้ค่ะ


กลุ่มผมชนะเลิศครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)