มดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มด

ก่อนที่จะรู้ว่าทำไมมดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย เราต้องมาทำความเข้าใจการทำงานของเตาไมโครเวฟก่อน

เตาไมโครเวฟจะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ในระดับไมโครเวฟด้วยหลอดแมกนิตรอน แล้วส่งคลื่นนั้นเข้าไปในเตา คลื่นที่ส่งเข้าไปจะสะท้อนไปมา เกิดการแทรกสอด(การเสริมและหักล้าง)ของคลื่น เกิดเป็นคลื่นนิ่ง(Stand Waves) ขึ้นภายในเตา


คลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นจะไปทำให้โมเลกุลของน้ำภายในอาา รที่เราใส่เข้าไปเกิดการสั่นสะเทือน เกิดเป็นความร้อนทำให้อาหารสุก แต่จะสังเกตได้ว่าคลื่นนิ่งที่เกิดจะมีบางจุดที่ไม่ม ีการเคลื่อนไหว (จุดสีแดงในภาพ) ที่จุดนั้นจะไม่เกิดการสั่นของโมเลกุลของน้ำทำให้ไม่ เกิดความร้อน


ดังนั้นในเตาไมโครเวฟจึงต้องมีจานหมุนเพื่อที่จะให้อ าหารที่เราใส่เข้าไปเคลื่อนที่จากจุดแดงไปยังจุดที่ม ีคลื่น เพื่อที่จะทำให้อาหารร้อนได้ทั่วถึงคราวนี้มาถึงคำตอบว่า มดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย

1. เมื่อมดเริ่มรู้สึกร้อนมันย่อมจะหนีจากจุดนั้นไปยังท ี่ๆมีความร้อนน้อยกว่า ซึ่งก็คือบริเวณจุดสีแดงในภาพ

2. เนื่องจากมดตัวเล็กทำให้มันสามารถหลบอยู่บริเวณจุดสี แดงได้

3. เตาไมโครเวฟจะออกแบบมาให้มีความเข้มของลำคลื่อนไปรวม อยู่ที่บริเวณกลางๆเตา ส่วนบริเวณขอบๆจะมีความเข้มของคลื่นน้อยกว่า

4. ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้มันสามารถวิ่งไปหาบริเวณที่มี คลื่นอ่อนหรือไม่มีคลื่นเลยได้ มันจึงไม่ได้รับความร้อนทำให้มันไม่ตาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpperpความเห็น (0)