การเลือกซื้อสินค้า

การเลือกซื้อสินค้าเพื่อบริโภคต่างๆ การดูฉลากก่อนซื้อเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญอย่างมาก

ดังนั้นฉลากโภชนาการ มีประโยชน์อย่างไรบ้างดังนี้

1.ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการหรือภาวะทางโภชนาการของตนได้ เช่น ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลสูง ก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีโคเลสเตอรอลต่ำ หรือ ผู้ที่เป็นโรคไตก็เลือกอาหารมีโซเดียมต่ำ

2.ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าได้ และในอนาคตเมื่อผู้บริโภคสนใจข้อมูลโภชนาการของอาหาร ผู้ผลิตก็จะแข่งขันกันผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า แทนการแข่งขันเรื่องบรรจุภัณฑ์ สี หรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่น ๆ

3.สามารถเลือกบริโภค อาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปที่มีปริมาณคุณค่าสารอาหารตรงตามความ ต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่ควรละเลยหรือ มองข้ามฉลากโภชนาการ การอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ จะทำให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ต้องการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการอ่าน 2559ความเห็น (0)