จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร(สพร) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)