​พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์ ในบทความนี้จะเป็นข้อมูลของการนำไปใช้งานในด้านประยุกต์ที่ใช้ปัจจุบันหลายประเทศที่นิยมใช้คือการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ได้กล่าวถึงในเชิงลึกเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ได้จากนิวเคลียร์เท่านั้น โดยเฉพาะการนำมาเป็นพลังงานที่สันติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
สำหรับพลังงานที่เรื่องที่จำเป็นว่าจะขาดแคลนในอนาคตเพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนเรามาก ไม่ว่าจะนอน ตอนกิน ตอนทำงาน เดินทาง อ่านหนังสือ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ พลังงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีความต้องการพลังงานมากขึ้นทุกวันมนุษย์จึงต้องพยายามหาแหล่งพลังงานต่างๆเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมี พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม แสงแดด แร่ธาตุ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แต่หลายอย่างต่างมีข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นซึ่งเกิดได้สองลักษณะคือ การรวมตัวหรือฟิวชัน และการแตกตัวฟิชชั่น ทำให้ได้พลังงานที่มากมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าพลังงานชนิดอื่นทำให้หลายประเทศได้นำเอานิวเคลียร์มาผลิตกระแสไฟฟ้า แต่สำหรับประเทศไทยยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องตระหนักเลยยังไม่ได้สร้างแค่อยู่ในระหว่างการศึกษาเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)