​วันที่ 24 สี่ทุ่มละหลอ (13 มิถุนายน 2559)

วันนี้ดีใจมากได้มีโอกาสสอนแบบ Open Approach ด้วยตนเอง ในชั่วโมงที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงกลม ซึ่งคาบนี้ เป็นการสอนแบบนอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเล่นเกมโยนห่วง โดยป้อนกติกา เราจะมีวิธีโยนห่วงยังไงให้ผู้แข่งขันได้รับความยุติธรรมเท่ากันที่สุด ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถคิดได้ว่าการจะโยนห่วงในพื้นที่และระยะทางที่เท่ากันกันจะต้องเช้าแถวเป็นวงกลม จากการสังเกตเด็กส่วนใหญ่ก็เลือกใช้วิธีแบบยืนเป็นวงกลม โดยการจับมือกันก่อนแล้วค่อยๆ ก้าวออกให้ห่างจากหลัก หรือจุดศูนย์กลาง แต่ก็ยังมี 1 กลุ่มที่ใช้วิธีต่อแถวกันโยน ซึ่งตอนสุดท้ายก็มีการสรุปบทเรียนโดยกล่าวถึงสถานการณ์และกติกาอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า การจะโยนห่วงให้อยู่ในระยะที่เท่ากันได้นั้นและทุกคนไม่มีการเคลื่อนที่จากตำแหน่งของตนเอง แต่การสอนที่ว่ายากแล้วก็คงไม่สู้การคุมเหล่าลิงน้อยให้อยู่นิ่งๆ ไม่วิ่งไม่ซนกัน เป็นชั่วโมงแรกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายสุดๆจริงๆ พอสอนเสร็จงานก็เริ่มไหลมา วันนี้มีภารกิจทำป้ายบอร์ดชื่อคณะกรรมการนักเรียน และทำงานอื่นๆแบบไม่ได้พักตั้งแต่สอนเสร็จยัน 4ทุ่มครึ่ง ครูเขาก็เลี้ยงอย่างเต็มที่ น่าก็จะปิดอาการไม่สบายก็เริ่มมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)