นิเทศการสอนครั้งแรก 6 กรกฎาคม 2559

วันนี้เป็นการนิเทศครั้งแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ตกใจมาก อาจารย์มานิเทศครั้งแรก ด้วยการบอกล่วงหน้า ให้โอกาสเตรียมตัวก่อนที่จะสอน ตั้ง 2 นาที การนิเทศครั้งแรกตื่นเต้นมาก ไม่ว่าจะครูหรือนักเรียนต่างตื่นเต้นกันทั้งคู่ เนื่องจาก เป็นการนิเทศที่ไม่ได้ตั้งตัว ส่วนนักเรียนตื่นเต้น เพราะมีคนเข้ามาดูการเรียนการสอนในห้อง เรื่องที่สอนในครั้งนี้คือ เมื่อฉันเจอความร้อน เป็นการสอนเกี่ยวกัน การเปลี่ยนแปลงของวัสดุต่างๆ ที่เจอความร้อนแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมในวันนี้ จึ้งเป็นการทำเทียนหอม เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ซึ่งนักเรียนตื่นเต้นและสนุกกันใหญ่ แต่ครูนิ ตื่นเต้นมาก จนสอนออกมาไม่เป็นไปตามแผนการสอน ลืมสอนไป 1 ขั้นตอน แต่ก็ยังดีที่อาจารย์เข้าใจ และมีโอกาสแก้ตัวอีกตั้ง 2 ครั้ง ครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)