วันที่ 44 แกนสมมาตร (12 ก.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาคณิตศาสตร์วันนี้ เป็นเรื่อง แกนสมมาตร ฉันจัดกิจกรรมโดยการตัดกระดาษเป็นรูปเรขาคณิต แล้วแจกให้นักเรียนคนละ 1 รูป เพื่อหาแกนสมมาตรของรูปนั้น และนำไปติดลงในสมุดคณิตศาสตร์พร้อมทั้งระบุว่า เป็นรูปอะไร มีแกนสมมาตรกี่แกน

กิจกรรมดังกล่าว ฉันจำได้ว่าเคยทำเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา โดยตัดรูปเรขาคณิตแล้วนำมาติดลงในกระดาษทำเป็นรายงาน ฉันก็เลยนำมาใช้กับการสอนของฉันในวันนี้เลย เห็นไหมว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโบราณ บางครั้งก็ใช้ได้ดีในยุคปัจจุบันเช่นกัน อยู่ที่ว่าเราเลือกจะนำมาใช้ในสถานการณ์ไหนเท่านั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)