กระบวนการกลุ่ม 5 กรกฎาคม 2559

การสอนในวันนี้เป็นการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น บรรยากาศในวันนี้จึงค่อยข้างจะเสียงดังเล็กน้อย เนื่องจากนักเรียนต้องใช้ความคิดและใช้การพูดคุย ปรึกษากัน เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ ครูหวังว่าวันนี้ นักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)