Unit 68 : confused (17.8.16)

การเรียนมักมาคู่กับการงงแต่เมื่อครูอธิบายโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่อธิบายไปหมดแต่นักเรียนก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องนั้น ควรจะต้องใช้วิธีอย่างไร เรื่องนี้ผิดที่นักเรียนไม่สามารถเข้าใจได้ หรือผิดที่ตัวครูเองยังอธิบายได้ไม่ดี เราควรจะปล่อยให้นักเรียนงงต่อไป หรือจะต้องทำยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)