Unit 66 : question (15.8.16)


เด็กมักมาพร้อมกับคำถามและความสงสัยเสมอ คำถามนั้นมีทั้งสร้างสรรค์และไม่ค่อยสร้างสรรค์ครูควรเลือกตอบอย่างชาญฉลาด แต่ถ้าตอบคำถามที่นักเรียนถามแล้วมีสาระแต่ครูดันตอบไม่ได้ซะนี่จะทำอย่างไร วิธีแก้ของผมคือการติดคำถามไว้ก่อน อาจจะเขียนคำถามไว้บนกระดาน หรือจดลงบันทึกลงในสมุด เพื่อหาคำตอบมาให้นักเรียนจนได้ในชั่วโมงต่อไป หรืออาจจะมอบหมายให้นักเรียนทั้งห้องไปช่วยกันมาหาคำตอบให้กับเพื่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างสรรค์ไม่แพ้กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)