Unit 67 : relationship (16.8.16)


ความสัมพันธ์ในโรงเรียนมีหลายหลายระดับหลายกลุ่มคน มีความขัดแย้ง หักหลัง นินทรา มีความซับซ้อนในความสัมพันธ์ซึ่งยากที่จะเข้าใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราคุณครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นคุณผู้หญิงที่เข้าใจยาก ผู้ชายอย่างเราคงไม่ต้องไปเสียเวลาไปพยายามเข้าใจเธอทุกอย่าง เพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)