Unit 60 : give alms to a Buddhist monk (5.8.16)

ทุกวันศุกร์แรกของเดือนทางโรงเรียนจะมีการตักบาตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต้องแต่ยังเด็ก พร้อมกับมีการสอดแทรกหลังธรรมศาสนาคิดให้แก่นักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)