Unit 54 : gentleman (28.7.16)

เด็กสมัยนี้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลย ถ้าให้อาสาผู้หญิงมันจะเป็นคนอาสาอ่อนเสมอ แถวยังชอบเรียกผู้หญิงด้วยสรรพนามที่ไม่น่าฟังจึงต้องมีการเข้มงวด อบรมนักเรียนชายเกี่ยวกับการเป็นสุภาพบุรุษกันหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)