เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังเตรียมเนื้อหา ที่จะไปพูดในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ในวันที่ 1-2 ธ.ค. นี้ ส่วนหนึ่งจะพูดถึงว่า การใช้  blog ของชาวพยาธิ มอ. (ผ่านชุมชน blog Smart Path) ของเรานั้น ก่อให้เกิดอะไรบ้าง (จังหวะพอดีกับที่ได้รับข่าวรางวัล KM BIO Award!)  ซึ่งเคยสรุปไว้และ นำไปพูดในหลายงานแล้วว่า blog ทำให้เกิด สิ่งเหล่านี้……

  • ถ่ายทอด  tacit knowledge
  • แลกเปลี่ยนความรู้ และ ต่อยอดนำไปปรับใช้ 
  • รับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมภาควิชา รวมทั้ง รับรู้ความเคลื่อนไหวของภาควิชา 
  • เป็นพื้นที่ที่ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน
  • เป็นพื้นที่เพื่อ ยกย่อง ชื่นชม
  • เป็นพื้นที่เพื่อสื่อสารระหว่าง ผู้บริหารกับถึงบุคลากร 

จะทำให้นึกภาพออกในแต่ละประเด็น ก็คงต้องยกตัวอย่างบันทึกที่เข้าข่ายในแต่ละเรื่อง วันนี้ จึงมาทำต่อที่ทำงานเพราะเน็ตเร็วกว่า ต้องคลิกเข้าไปไล่ดูในบันทึกของ blogger ต่างๆ … โอย ไม่ไหวแล้ว ตาลายหมดแล้ว  แล้วก็เลยนึกได้ว่า นี่หากพวกเราชาว Smart Path ใส่ tag (ป้าย) คำที่ตรงกัน จัดเป็นหมวดหมู่ เมื่อจะค้นหา จะได้หาได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ที่สำคัญทำให้เราจัดแยกคลังความรู้ของภาควิชาเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย 
 
ดังนั้นในบันทึกที่เข้าข่ายกลุ่มเรื่องข้างบน ก็อาจใช้ป้ายคำว่า…. 

  • "Tacit knowledge" สำหรับบันทึกที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเองจากการทำงาน ซึ่งนับเป็นความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) ทั้งในบันทึกที่เป็น tacit knowledge ของผู้เขียนเอง หรือ ของเพื่อนร่วมงาน
  • "ต่อยอดความรู้" เมื่อเป็นเรื่องราวที่เรานำความรู้ของผู้อื่นมาปรับใช้
  • "กำลังใจ" เมื่อเป็นบันทึกที่ให้กำลังใจ
  • "ชื่นชม" เมื่อเป็นบันทึกที่ยกย่อง ชื่นชม คนทำดี คนทำเก่ง (ข้อนี้ไม่แน่ใจ หรือจะใส่คำว่า "คนเก่ง"?)

ส่วนเรื่องกิจกรรมภาควิชา ก็ขึ้นกับว่าเป็นกิจกรรมอะไร หากเป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลานานพอสมควร ก็จะประกาศให้ทราบว่า ควรจะใช้คำอะไรให้เหมือนกัน

พอดีเลยค่ะ เมื่อตอนเย็น พี่เม่ย แนะนำให้คุณลิขิตทั้งสองท่าน (คุณ nidnoi และ คุณศิริ) ที่ช่วยลิขิตการนำเสนอผลงานโครงการ Patho OTOP2 ใส่ป้ายคำของบันทึกว่า Patho OTOP2  และให้ผู้จัดการแพลนเน็ตทำ link Patho OTOP2 ไว้ที่หน้าหลัก (จัดการเรียบร้อยแล้วเจ้าข้า) ใครต้องการติดตามบันทึกเกี่ยวกับ Patho OTOP2 ก็คลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือของแพลนเน็ตได้เลยค่ะ ตรง "เรื่องราว Patho OTOP2" หรือ link นี้ค่ะ http://gotoknow.org/post/tag/OTOP2+Patho-OTOP2+PathoOTOP2+Patho_OTOP2 

นอกจากนี้ กิจกรรมหลักๆ อื่น ก็ใช้คำต่อไปนี้ตามแต่กิจกรรม เช่น อาชีวอนามัย ISO15189 สสพ (สร้างเสริมสุขภาพ) R2R เป็นต้น 

ชาวแพลนเน็ต Smart Path เห็นเป็นอย่างบ้างคะ จะเสนอคำอะไรเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงคำที่เสนอไว้ว่าอย่างไรบ้าง เชิญค่ะ