วิวัฒนาการของธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิวัฒนาการของธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิวัฒนาการของธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    วิวัฒนาการของธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจะแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ
  1. ยุคที่บริษัทต่างๆนำเสนอข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบสแตติกโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML : Hypertext Transfer Protocol) เป็นหลัก
  2. ยุคที่มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลคือเว็บเพจสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งส่วนฟร้อนเอ็นด์ (Front-ends) และแบ็คเอ็นด์ (Back-ends)ของบริษัท
  3. สำหรับยุคที่ 3 นี้เรียกได้ว่าเป็นยุคธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไดนามิกซึ่งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรนั้นจะติดต่อสื่อสารกันแบบอัตโนมัติ โดยเป็น การติดต่อสื่อสารกันระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรม


    การพัฒนาระบบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจจะใช้สถาปัตยกรรม เอสโอเอ(SOA : Service - Oriented Architecture)เป็นแนวคิดเบื้องต้น โดย เอสโอเอนั้นจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน คือผู้ให้บริการ(Service provider),ผู้ขอบริการ (Service requester) และตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service broker) ซึ่งส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้ติดต่อถึงกันโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน คือ การประกาศ (publish), การค้นหา (find)และการเรียกใช้ (bind)
ฟังก์ชันทั้งสามมีการทำงานดังนี้คือ ผู้ให้บริการ (Service provider) ทำการประกาศ (publish) บริการไปยังตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service broker)หรือที่อาจเรียกว่า ไดเรคทอรี่ของบริการ ในขณะที่ผู้ขอบริการ (Service requester) จะทำการค้นหา (find) บริการที่ต้องการ และเมื่อพบ เห็นก็จะทำการเรียกใช้ (bind)ไปยังผู้ให้บริการนั้น


    แนวคิดของเอสโอเอนั้นถูกนำมาใช้เป็นหลักการพื้นฐานของธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไดนามิก เพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำการพัฒนาอย่างไรซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนานั้นเราจะต้องอาศัยเทคโนโลยี ต่างๆ ดังนี้
  1. เอ็กเอ็มแอล (XML : Extensible Markup Language) เป็นภาษามาร์คอัพที่เป็นเท็กเบสทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว และไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม
  2. โซพ (SOAP : Simple Object Access Protocol) เป็นโปรโตคอลแบบเอ็กซ์เอ็มแอลเบส ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์
  3. ดับเบิ้ลยูเอสดีแอล (WSDL : Web Service Description Language) เป็นภาษาที่ใช้อธิบายเว็บเซอร์วิสและวิธีการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสโดยใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
  4. ยูดีดีไอ (UDDI : Universal Description, Discovery and Integration) เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับจัดเก็บและรวบรวมบริการต่าง ๆ ให้บริการในรูปของไดเร็คทอรี่ เซอร์วิส


    เมื่อเรานำเทคโนโลยีทั้ง 4 มาพัฒนาตามแนวคิดของเอสโอเอจะทำให้เกิดแบบจำลองของเว็บเซอร์วิสขึ้น ซึ่งเว็บเซอร์วิสนั้นคือซอฟต์แวร์ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอื่นแบบอัตโนมัติและไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน XML&WEB SERVICE

คำสำคัญ (Tags)#xml#soap#wsdl#soa

หมายเลขบันทึก: 61440, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:38 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)