Massive

Slim
3D Animation

Massive เป็นระบบ 3D animation ระบบหนึ่ง สร้างโดยบริษัท Massive Software ซึ่งใช้สร้าง"crowd-related visual effect" ซึ่งใช้ในวงการสร้างภาพยนต์และรายการโทรทัศน์ ในฉากที่ต้องใช้คนหรือวัตถุมากๆ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างพอสมควร
ตัวอย่างของภาพยนต์ที่ใช้ massive:
- The Lord of the Ring (ทั้ง 3 ภาค)
- X Men : The Last Stand
- The Ant Bully
- I, Robot
- Elektra
- King Kong (ตอนแรกไม่คิดว่า ฉากคนในเมืองตอนต้นเรื่องก็ใช้ massive ทำด้วย)

ในการสร้างนั้นจะใช้ AI (artificial intelligence) Object ซึ่งเรียกว่า"agent" ซึ่งจะถูก User ป้อนคำสั่งให้หน่วยประมวลผลของมัน (ซึ่งถูกเรียกกันว่า"brain") ซึ่งในการที่จะแสดง action ต่างๆ ตัว agent จะใช้ brain ในการตัดสินใจเลือกกระทำ action นั้นๆ โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเจอ แล้ว brain จะตรวจสอบว่ามีสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกป้อนไว้ใน brain หรือไม่ และถ้ามี จะให้ตอบสนองกับสถานการณ์นั้นอย่างไร 
เช่น ในการที่จะสร้าง 3D animation ของคนกลุ่มหนึ่งเดินข้ามถนน และเราไม่ต้องการให้คนเดินชนกันขณะเดินข้ามถนน เราจะกำหนดให้คนแต่ละคนคนเป็น agent และทำการ generate agent ขึ้นมา  เมื่อเราทำการ simulate animation  ตัว agent แต่ละตัวจะพยายามเดินข้ามถนนและในขณะเดียวกันก็พยายามหลบหลีก เพื่อไม่ให้เดินชนกับ agent ตัวอื่นด้วย ส่วนจะหลบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคำสังเงื่อนไขการตอบสนองที่เราป้อนเอาไว้ใน brain ของ agent

ตัวอย่างของโฆษณาโทศทัศน์ที่ใช้ massive (ฮาดีครับ ลองดู)
http://download.massivesoftware.com/client_work/cubbigad.lo.mov
http://download.massivesoftware.com/client_work/playstation_mountain.mov
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.massivesoftware.com นะครับ

ที่มา
http://www.massivesoftware.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Massive

คำสำคัญ (Tags)#technology#general#massive

หมายเลขบันทึก: 61437, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:31 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 08:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)