Unit 43 : fat (13.7.16)

อ้วน พูดเบาๆก็เจ็บ เพื่อสนุกภาพที่แข็งแรงของผู้ที่มีน้ำหนักเกินขนาด ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เด็กๆเหล่านี้จึงมีกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเพื่อนๆ คือการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังนอกจากจะทำให้ลดน้ำหนักได้แล้ว ยังช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย รออะไรกันละครับ ไปออกกำลังกายกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)