ธรรมมะก่อนนอน  

               พูดมาก      เสียมาก

               พูดน้อย       เสียน้อย

               ไม่พูด         ไม่เสีย

               นิ่งเสีย         โพธิสัตว์

       (หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี)