การขับเคลื่อน ToPSTAR โดยใช้ KM

  Contact

  จาก ToPSTAR สู่มาตรฐาน  

โรงเรียนบ้านสระกระโจมได้กำหนดวิธีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานโดยใช้ KM เป็นตัวขับเคลื่อน ToPSTAR  คลิก ที่นี่

ซึ่งจากการดำเนินการตามนั้น พบว่าโรงเรียนก้าวไปสู่มาตรฐานตามที่ได้วางแผนไว้จริง

ผมคิดว่าหากมีผู้สนใจนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ จะทำให้ลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนลงได้ และวิธีการนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้อีกด้วย

หวังอย่างยิ่งครับว่าวงการศึกษาจะรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยการ ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะบุคลากรทางการศึกษาของไทยมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดในโลก

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คนค้นคิด

Post ID: 61392, Created: , Updated, 2012-02-11 16:26:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #kmสู่มาตรฐาน

Recent Posts 

Comments (1)

คลิกที่นี่ไม่ยอมเปิดให้ เลยไม่รู้ว่าผอ.เล่าวิธีการว่าอย่างไร