วันที่ 51 เรขาคณิตสร้างรูป (9 สิงหาคม 2559)

วันนี้จะได้สอนอย่างจริงจังหลังจากผ่านช่วงวิกฤตกิจกรรมต่างๆ มากมาย
วันนี้สอนเรื่องแกนสมมาตร ขั้นตอนก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มจากนั้นก็ให้รูปเรขาคณิตนักเรียน
แล้วให้นักเรียนลองพับ ถ้าทับกันสนิทแสดงว่าเกิดแกนสมมาตร จากนั้นให้นำกระดาษมาติดเป็นรูปต่าง ๆ
บางกลุ่มทำออกมาได้ดี แต่บางกลุ่มก็เหมือนเป็นอยู่ไม่ตั้งใจทำเลย
งานที่ให้เด็กทำมันก็วัดได้เหมือนกันนะว่าเด็กคนนั้นเป็นคนอย่างไร
นี่ก็คงเป็นโจทย์ที่ทำให้ครูต้องคิดหนักเลยว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น

"ทีมทำงานเป็นคู่"ชอบที่สุดคือตัวหุ่นยนต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)