วันที่ 62 นิเทศประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2 (17 สิงหาคม 2559)

" วันพุธ l สุดหรรษา "

ในชั่วโมงแรก ... นิเทศการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ในเรื่อง ประเทศพม่า ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดี ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนติดภาพ เกี่ยวกับประเทศพม่า และนำเข้าสู่บทเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม เล่นบิงโกและร่วมกันสรุปบทเรียน ในการเรียนการสอนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของนักเรียนในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 สอบหน่วยย่อยที่ 1 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ค่อนข้างเป็นห้องต้น ๆ ของระดับชั้น ซึ่งการเรียนก็พอไปได้ แต่มีนักเรียนที่สอบได้เต็มเป็นคนแรกของระดับชั้น ซึ่งทำให้เราปลื้มมาก อย่างน้อยก็มีคนนึงล่ะที่สอบได้เต็ม กำลังใจเต็มเปี่ยมในการสอนในเรื่องต่อไป ขอบคุณกำลังใจดี ๆ ในวันนี้

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ไม่ได้ขึ้นไป เพราะอาจารย์นิเทศได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และคำแนะนำนี้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)