160914-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Venal & venial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Venal & venial ต่างเป็น Adj. ที่รูป และออกเสียงคล้าย หากความหมายต่าง

Dictionary.com ให้ คำอ่าน คล้ายกัน เน้นพยางค์หน้าทั้งสองคำ

โดย คำหลังอาจ ออกเสียง เหมือนคำแรกว่า “veen-l” หรือvee-nee-uh-l” ก็ได้


(DPWE) ให้ข้อสังเกต ความต่างในความหมาย โดยการจำ

ว่า “VENAL” มาจาก Latin “venalis” ที่แปลว่า “for sale”

และว่า “VENIAL” มาจาก Latin “venia” ที่แปลว่า “forgiveness”


และอีกวิธี คือ นึกถึงคำที่ออกเสียงคล้าย ให้เชื่อมโยง

โดย นึกว่า Venal พ้องเสียงกับ “penal” (ลงโทษ)

และ “venial” พ้องเสียงกับ “genial” (ใจดี/อบอุ่น)

เพื่อให้จำความหมายที่แท้จริงและแตกต่างของสองคำนี้

ที่ว่า “venal” หมายถึง “มีแนวโน้มยอมให้ซื้ออำนาจ หรือติดสินบนได้”

‘This corrupt administration has entered into many venal agreements.’

‘But politicians are expected to be venal and self-serving if given the chance.’

ที่ว่า “venial” หมายถึง “สามารถ ให้อภัย/ยกโทษ ได้”

‘Not sending them a wedding present was my venial offense against good manners.’

‘Everything I’ve disclosed up to now can be seen as venial.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)