วันที่ 66 ตัดกระดาษ (23 สิงหาคม 2559)

" วันอังคาร ... พบเจอเธอทันแค่วายร้าย "

ชั่วโมงแรก ... วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ในเรื่อง ประเทศพม่า ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียน แต่ก็ยังมีลิงยักหลายตัวยังคงก่อกวน แต่เจอต่อว่าไปครั้งหนึ่งถึงกับเงียบไปเลยทีเดียว แล้วสอนต่อโดยเปลี่ยนอารมณ์เร็วมาก แล้วการสอนครั้งนี้ก็ผ่านพ้นด้วยดี

ในชั่วโมงที่ 2 ...สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ซึ่งวันนี้ให้นักเรียนสอบย่อยในหน่วยที่ 1 โดยการทำข้อสอบพร้อมกันทีละข้อ บางคนเสร็จ บางคนไม่เสร็จโวยวายใหญ่กว่าจะเสร็จ หลังจากเฉลยเสร็จ ความบรรลัยเกิดสอบผ่านไม่ถึงครึ่งห้อง แล้วครูควรจะทำอย่างไรดี

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ได้ทำการตัดกระดาษเป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยให้นักเรียนแต่ละคนเลือกแบบในการทำที่ยากกว่าเดิม ไม่ทำ 3 เหลี่ยวพีระมิดและสีเหลี่ยมลูกเต๋าแล้ว ทำให้ยากกว่าเดิมจากที่ทำเมื่อวาน เพื่อให้ได้รูปทรงที่หลากหลายและสวยงาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)