วันที่ 65 นิเทศสุขศึกษาครั้งที่ 3 (22 สิงหาคม 2559)

" สวัสดี ... วันจันทร์ อาทิตย์แห่งการนิเทศ "

วันนี้ได้รับการนิเทศวิชาสุขศึกษา ครั้งที่ 3 บอกเลยตื่่นเต้นมาก ๆ

ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้นิเทศการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ซึ่งเรานำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงครอบครัวสุขสันต์ หลังจากนั้นให้เพื่อนเล่าสู่กันฟังว่า อยู่ที่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรบ้าน สุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการเขียนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โดยครูแจกบัตรภาพให้นักเรียนแต่ละคน หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

ในชั่วโมงที่ 3 .... รับฟังแนะนำจากอาจารย์นิเทศ ซึ่งอาจารย์ให้คำแนะนำที่ดีมาก รวมทั้งแฟ้มสะสมผลงาน และงานวิจัยที่ต้องทำด้วย คุยกันไปเกือบ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันและอาจารย์เดินทางกลับ

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งรูปเรขาคณิตที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม เพราะเป็นรูปที่สร้างง่ายและรวดเร็ว


ตั้งใจทำสามเหลี่ยมมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)