วันที่ 79 ท ทหารอดทน ครูก็ต้องอดทนเหมือนกัน (14 กันยายน 2559)

สวัสดีวันที่ฝนตกหนักและวันที่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ ท่ามกลางสายฝน ผ้าที่ตากก็หนักใจว่าจะเหม็นอับมั้ย ถ้าถึงโรงเรียนจะชุ่มฉ่ำขนาดไหน แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

นั่งทำสมุดกำหนดการงานวันเกษียณอายุราชการตามที่ได้รับมอบหมายและปริ้นท์ออกมา ใช้เวลาก็คงทั้งวันที่จะเสร็จ แต่ผลงานที่ได้ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ ภาคภูมิใจเหมือนกันนะ อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้


ช่วงเช้าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.2-ป.4 ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกระเบียบแถวจากพี่ๆทหารจากหน่วยรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ซึ่งพี่ๆได้มาฝึกสอนน้องๆก่อนลงไปรับหน้าที่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กๆมีความสุข และสนุกกับกิจกรรมที่พี่ๆและครูฝึกได้มาให้ทำในวันนี้


</p> <p “=””> ชั่วโมงที่ 4 - 5 สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ป.5/3 และ ป.5/4 การเขียนแผนผังอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอินเดียที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย เริ่มต้นด้วยการทักทาย ทบทวนเนื้อหาและแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม เหมือนเดิมก็คือวุ่นวาย แต่ก็ดีกว่าเมื่อวาน เริ่มให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มและก็เจอปัญหาเดิมคือการแบ่งงานไม่เป็น ปล่อยให้เด็กแก้ปัญหากันเองภายในกลุ่มโดยกำหนดเวลาส่งตามที่ได้บอกไปข้างต้น
นักเรียนต้องบริหรจัดการภายในกลุ่มให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด แต่ก็มีทุกกลุ่มและทั้ง 2 ห้องก็เสร็จทัน

</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)