@...ปลูกความคิด[email protected]

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@การปลูกความคิดในสมอง...ก็เหมือนการปลูกต้นไม้...เมื่อเราหว่านเมล็ดกล้าชนิดใดลงไปย่อมเติบใหญ่เป็นพืชพันธุ์ไม้ชนิดนั้น...
...ฉันใดก็ฉันนั้น...เมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิดชนิดใด?เข้าสู่สมอง...ผลิตผลที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำก็ย่อมต้องเป็นไปในทิศทางของความคิดชนิดนั้น[email protected]

****************************************************

เครดิตภาพ... http://www.kidteung.com


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสั้น & บทกวีความเห็น (0)