ก้าวที่แปดสิบเอ็ด...สวดมนต์บำบัดกำจัดความซน ( 9 กันยายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันศุกร์ วันศุกร์แล้วผ่านไปไว้จังเลยหนึ่งสัปดาห์ไม่ทันตั้งตัวจะหมดสัปดาห์อีกแล้ว วันเวลาไม่เคยที่จะรอคอยใคร มีแต่คนเราเท่านั้นที่ต้องทำทุกวันให้มีค่าและให้ ท่วงทันกับวันเวลาที่ผ่านพ้นไป .....

วันนี้ในช่วงของภาคบ่ายคณะครูติดภารกิจอบอบรมหน้าที่ในการดูแลเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหกชั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนที่ต้องทำการดูแลเด็ก ๆ และกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ทั้งหลายในช่วงบ่ายวันศุกร์แบบนี้คือการสวดมนต์ยาว เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้และต้องทำได้เป็นการพระพุทธศาสนาเข้ามาขัดเกลาเด็ก ๆ มาบำบัดความซน ความอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ๆ มีกลุ่มเด็กสภานักเรียนที่คอยช่วยในการควบคุมดูแลจัดการเด็ก ๆ เหล่านี้ ว่าไปแล้วการสวดมนต์ยาวเป็นกิจกรรมบำบัดความซนของเด็กได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ ให้เด็กได้รู้จักฝึกความอดทน ฝึกสมาธิฝึกความนิ่งของร่างกายบ้าง ถ้าหากเด็กได้ทำเป็นประจำคงจะเป็นสิ่งที่ดี อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆทางพระพุทธศาสนา ใช้ศาสนาเข้าไปช่วยในการขัดเกลาเด็กบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)