วันที่ 68 ลูกเสือ (25 สิงหาคม 2559)


" วันพฤหัสบดี ... ครูเวรประจำวัน "

ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้ได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โดยวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซึ่งนักเรียนแต่ล่ะคนต้องสร้างคำจำกัดความของคำว่า ...ครอบครัว... คือคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ในบ้านหลังเดียวกัน ถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ซึ่งนักเรียนบางคนวาดออกมาสวยงามมาก แต่บางคนก็ไม่ตั้งใจวาด เราจึงให้นักเรียนกลับไปวาดใหม่ เพราะดูไม่ออกว่าใคร เป็นใครกันเลยทีเดียว

ในชั่วโมงลูกเสือ ... วันนี้ก็มีการเปิดกองของลูกเสือเนตรนารีเป็นปกติ ซึ่งเราก็ไปควบคุมดูแลนักเรียน และชั่วโมงต่อไปคือชั่วโมงของวนพฤกษศาสตร์ ก็ให้นักเรียนดูรูปพืชและทำใบงานในนั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)