วันที่ 72 บทบาทสมาชิกในครอบครัว (31 สิงหาคม 2559)

" สวัสดีวันพุธ ... วันที่มีสอนน้อย "

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ซึ่งวันนี้สอนในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ให้นักเรียนทำแผนผังความคิดในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ในชั่วโมงที่ 3 ... ไปควบคุมนักเรียน ในชั่วโมงของพระอาจารย์ ซึ่งวันนี้พระอาจารย์สอนในเรื่อง ความฉลาด ซึ่งพระอาจารย์เล่าว่า มีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งแถว ๆ อำเภอแม่แตง พระอาจารย์ให้เลือกเงิน โดยมีเงิน เหรียญ 10 กับธนบัตร 100 ให้นักเรียนเลือก นักเรียนคนนั้นเลือกธนบัตรใบ 100 แล้วเอาเหรียญ 10 ห่อไว้ข้างใน เห็นไหม คนเรามีความฉลาดไม่เท่ากัน ถ้าเป็นนักเรียนจะเลือก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่นักเรียนคนนี้ฉลาดและแกมโกงนิด ๆ จึงได้ไปทั้ง 2 อย่าง เรื่องนี้ฟังแล้วก็น่าคิด นักเรียนสมัยนี้พัฒนาไปไกลมาก บางทีครูยังไม่ทันนักเรียนสักเท่าไหร่

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ทำการทดสอบวิตตามินซี ให้ครบทุกอัน ผลปรากฎว่า มะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุด ในการทดลองวันนี้ หลังจากนั้นก็สรุปผลการทดลอง และล้างอุปกรณ์ในการทดลอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)