ฝึกสอนวันที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559)

เดือนใหม่แล้วสินะ แล้วก็ถือเป็นเดือนสุดท้ายของการฝึกสอนแล้ว งานทุกอย่างที่ค้างก็ต้องรีบจัดการให้เสร็จสิ้น ก็จริงๆวันนี้ครูปรียานุชบอกวาจะมีการดูการสอนของแต่ละคน ก็มีการจัดเตรียมการสอนไปแล้ว แต่ปรากฏว่าครูติดการสอนในช่วงบ่ายที่ตรงกับการสอนของเราพอดี ครูก็เลยบอกว่าจะทำการนิเทศในวันจันทร์แล้วกัน เตรียมตัวใหม่แล้วกัน

ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวันนี้ให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมนันทนาการการก่อนทำการสอนในหัวข้ออื่นๆค่ะวันนี้ก็มีการนำเกมที่ได้มีการเข้าค่ายมาให้เด็กๆนักเรียนได้เล่นสนุกคือเกมพื้นที่จำกัด โดยอุปกรณ์ในการเล่นของเราจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ และแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆ6-7 คน ซึ่งเด็กๆนักเรียนก็มีกลวิธีต่างๆเพื่อให้กลุ่มของตัวเองยืนในกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ได้นานที่สุด ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่นักเรียนของตัวเองเลยค่ะงานนี้ จากนั้นก็เป็นการสอนเกี่ยวกับการแบกอาวุธให้พร้อมเพรียงกัน เพราะถ้าไม่สอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เขาจะทำอะไรไม่เป็นเลย


สามัคคีคือพลัง


ความมีระเบียบวินัย สร้างให้เป็นภาพที่ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)