ก้าวที่เจ็ดสิบหก...ดัชมิลค์บุกโรงเรียน ( 2 กันยายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันศุกร์ วันที่สองของเดือนแต่เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ วันนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ วันนี้ทีมงานดัชมิลค์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ สร้างความสนใจ ความตื่นเต้นให้กับเด็กน้อย ป.1 อีกแล้ว พอบอกว่าจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับดัชมิลค์เท่านั้นแหละเด็กน้อยดีใจกันใหญ่ บอกให้ทำอะไรทำหมดบอกให้เงียบก็เงียบเพราะกลัวจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางดัชมิลค์ นี้แหละหนาเด็ก ดัชมิลค์จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ได้ดีมากเลยทีเดียวเด็ก ๆ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน สื่อที่ทางทีมงานใช้กับเด็กน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของเด็ก กิจกรรมที่ให้เด็กร่วมกิจกรรมก็เหมาะกับเด็ก เด็กน้อยชอบกันใหญ่ และการเสริมแรงโดยการมีของรางวัลให้กับเด็กยิ่งสร้างความสนใจให้กับเด็ก ๆ

การได้ไปร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ มันทำให้ได้เรียนรู้ไปกับเด็ก ๆด้วย ดัชมิลค์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในด้านของการใช้สื่อการสอนและการจัดกิจกรรม สามารถนำจุดที่ดีนี้ไปปรับใช้ได้ในการสอนของตนเอง…บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)