ก้าวที่เจ็ดสิบ...วันวุ่น ๆ ( 26 สิงหาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันศุกร์ วันนี้กับการนิเทศการสอนครั้งที่ 2 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เป็นไงเป็นกันแต่ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาพร้อมกว่าครั้งแรก ความตื่นเต้นลดลงจากครั้งแรกมาก ครูผู้สอนพร้อม สื่อการสอนพร้อม อาจารย์นิเทศพร้อม แต่เด็กน้อย ไม่ค่อยจะพร้อมเลยวันนี้เด็กค่อนข้างจะดื้อกว่าปกติที่ผ่านมา ไม่รู้เป็นอะไร สงสัยเด็กอยากจะแกล้งครูหรือเปล่า ลิงน้อยแผลงฤทธิ์เสียแล้ว แต่ก็ยังดีที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียน

การนิเทศครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจกว่าครั้งแรก เพราะในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาดีกว่าครั้งแรก แต่ก็มีบางจุดที่ต้องพัฒนาตนเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้น การนิเทศในแต่ละครั้งมันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงจุดบกพร่องของตนเอง ทำให้เราสามารถแก้ไขตนเองได้ถูกจุดและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเทศเป็นอย่างยิ่งคะ อาจารย์ให้คำแนะนำได้ดีมาก ๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆ คะ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)