ลดเวลาเรียนประจำสัปดาห์ (30 สิงหาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 71

“วันนี้นอกเหนือที่จะมีกิจกรรมสามัญประจำวันอังคารแล้วเหตุการณ์ที่อยากบอกเล่าในวันนี้อีก 1 อย่างที่ประทับใจ คือ การทำความสะอาดบ้านเกื้อกูล(Big cleaning)”

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมสามัญประจำทุกวันอังคารก็วนมาถึงอีกแล้ว ในสัปดาห์นี้ชั้น ป.1-2 ได้เวียนฐานการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนครบทุกกิจกรรมใน 5 ฐาน และสิ่งที่ห้อง ป.1/1 ได้ประดิษฐ์เป็นงานสุดท้ายของเดือนสิงหาคม คือ การทำปลา ซึ่งเด็กๆต่างมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรม ครูก็เตรียมอุปกรณ์การทำปลาให้กับนักเรียน ส่วนนักเรียนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติ โดยที่ในบางขั้นตอนของนักเรียนครูต้องเข้าไปช่วยหรือชี้แนะในการทำงาน แต่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผลงานที่ออกมานักเรียนก็มีความภูมิใจที่ทำงานด้วยตนเอง

55151001นี่ คือ หน้าตาป.ปลา ของเด็กๆ ปลาทุกตัวล้วนเกิดการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ไม่มีตัวไหนที่ขี้เหร่ที่สุด ไม่มีตัวไหนสวยที่สุด ทุกๆตัวล้วนมีความงามและคุณค่าของคนทำที่แสดงฝีมือผ่านชิ้นงาน

55151001

55151001

Big cleaning บ้านเกื้อกูล

วันนี้เป็นการทำความสะอาดบ้านเกื้อกูล ซึ่งเป็นที่พักของเราในระหว่างมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา เนื่องจากพรุ่งนี้ห้องคหกรรมของโรงเรียนที่อยู่ในบ้านเกื้อกูลจะมีการเรียนในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหาร วันนี้ครูปรียานุช จึงระดมพลนักเรียนชั้น ป.6 มาช่วยกันทำความสะอาดบ้านเกื้อกูลในทุกซอกทุกมุม และในตอนเย็นเป็นช่วงที่คณะครูประชุม แต่พวกเราก็ทำงานรอจนคณะครูท่านประชุมเสร็จ จากนั้นก็กลับมารวมพลของคณะครู นักเรียน และนักศึกษาในการทำความสะอาด จัดห้องเก็บของใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานที่แข่งกับสายฝน แต่สิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเจน คือ ความสามัคคีของคณะครู นักศึกษา นักเรียนและนักการภารโรงที่ช่วยกันทำความสะอาดจนทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมได้อย่างเป็นระเบียบ และพร้อมใช้งาน “ถ้าเราไม่สามัคคี ร่วมมือลงแรงร่วมกัน คงไม่เสร็จทันตามเวลา” เพราะเป็นเวลาช่วงเย็น เป็นเวลาที่ทุกคนต้องกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียนก็ตามที่มีจิตอาสามาช่วยจนเสร็จ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)