วีดีโอ เทคโนโลยีคุก รางวัลอินฟ็อกคอมแห่งชาติ 2012 (National Infocomm Awards 2012)


เทคโนโลยีคุกสิงค์โปร์ รางวัลชนะเลิศ อินฟ็อกคอมแห่งชาติ 2012 ...............


วีดีโอ เทคโนโลยีคุก ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ วีดีโอ การใช้เทคโนโลยีคุก ภายใต้โครงการ Infocomm แม่แบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพประเทศของสิงคโปร์ ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ แนวคิดในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน Infocom (การสื่อสาร และสารสนเทศ) ที่มีความรวดเร็ว คลอบคลุม และ เชื่อถือได้ แนวคิดในการสร้างภาคธุรกิจ Infocomm ที่เข้มแข็ง แนวคิดในการสร้างบุคลากรในภาคธุรกิจ Infocomm ที่มีความรู้ และ ความสามารถ แนวคิดในการทำให้ประชากร และ ภาคธุรกิจได้ใช้บริการของ Infocomm ที่มีศักยภาพ และ แนวคิดในทำการสร้างระบบค้นคว้า วิจัย และ พัฒนาเพื่อสนับสนุน Infocomm สำหรับเทคโนโลยีคุก (iKiosk) หรือ ตู้บริการตนเอง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์ คำร้อง การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก การสั่งซื้ออาหาร และ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผ่านการเข้าถึงจดหมายที่ปลอดภัย การส่งคำร้องทุกข์ และ คำร้องอื่นๆ ไปยังเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท์ และ ประวัติการโทร

การตรวจสอบโปรแกรมการฟื้นฟู ฯลฯ ผ่านเทคโนโลยี (iKiosk) ซึ่งช่วยให้คุกประหยัดกำลังเจ้าหน้าที่ ทำให้คุกสามารถใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยคุกเพิ่มขึ้น ซึ่งจากแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงาน ดังกล่าว ได้มีส่วนช่วยให้คุกสิงคโปร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอินฟ็อกคอมแห่งชาติ 2012 (National Infocomm Awards 2012) ประเภทการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Infocomm (ภาครัฐ)


โดยสรุป

คุกสิงคโปร์ ได้นำเทคโนโลยีตู้บริการตนเองแบบหน้าจอสัมผัส Self-Service Kiosk (iKiosk) มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้แนวคิดที่สำคัญ คือ การให้บริการที่มีศักยภาพของ Infocomm เช่น การพิมพ์ คำร้อง การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก การสั่งซื้ออาหาร และ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวผ่านการเข้าถึงจดหมายที่ปลอดภัย การส่งคำร้องทุกข์ และ คำร้องอื่นๆ ไปยังเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท์ และ ประวัติการโทร การตรวจสอบโปรแกรมการฟื้นฟู ฯลฯผ่านเทคโนโลยี (iKiosk) เพื่อช่วยแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข (reintegrate) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใน การใช้เทคโนโลยีคุก (iKiosk) ผ่าน ระบบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีคุก อันเป็นที่มาของ รางวัลชนะเลิศ อินฟ็อกคอมแห่งชาติ 2012 (National Infocomm Awards 2012) ประเภทการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Infocomm (ภาครัฐ)

.............


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.ida.gov.sg/blog/insg/in-the-news/national-infocomm-awards-2012/

เว็บไซต์ http://www.zdnet.com/article/self-service-kiosk-vdi-bag-singapore-ict-accolades/

เว็บไซต์ efegroup.com/services/inmate-kiosks-121และ เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=uziZFFbaR5


หมายเลขบันทึก: 613178เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 12:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2017 12:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ขอบคุณ มากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ ธิรัมภา (ธิ) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณ มากครับ

ขอบคุณอาจารย์ต้น (Natthaphong Buntham) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณ มากครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี